Energetikai TanÚsítás

… kevesebb energiafelhasználás, több "energia" másra…

Mi az energiatanúsítvány?

Az ENERGIA TANÚSÍTVÁNY megmutatja, hogy milyen szintű az adott épület energiafogyasztása. A tanúsítványban, általános esetben az épület éves energiafogyasztását hasonlítják össze (minden energiafajtát az előállításhoz szükséges primer energia váltószámmal korrigálva) egy ugyanolyan méretű, alakú és rendeltetésű épület energiafogyasztásával, amelyik éppen megfelel a jogszabályban rögzített pillanatnyi energetikai követelményeknek.
Egy épület energetikai szempontból egy több fokozatú skálán a legkedvezőbb „A+” kategóriától a legkedvezőtlenebb „I” kategóriáig (A+, A, B, C, D, … I) kerül besorolásra. Az energetikai besorolás több tényezőtől függ, pl. nyílászárók típusa és állapota, fűtőberendezés technológiája, stb.

Ha az épület zöldkártya „C” kategóriába sorolja az érintett épületet, akkor az épületenergetikai tanúsítás megtakarítási javaslatokat is tartalmaz, ám az értékelés szerint a követelményeknek megfelelő minősítést kapott. A „C” kategória a mindenkori energetikai követelményszintnek éppen megfelelő épületet vagy lakástjelenti.
http://azonnal.biz/wp-content/uploads/2012/05/energetika.jpg

A TANÚSÍTVÁNY BEVEZETÉSÉNEK AZ A CÉLJA, HOGY AZ ALACSONY ENERGIAFOGYASZTÁS ÉRTÉKKÉ VÁLJON, ÉS EZ MEGJELENIK AZ INGATLANOK ÁRÁBAN IS.

A tanúsítványnak szinte legfontosabb része a tanúsító szakember javaslata, amelyben az energiatudatos használatra ad tanácsot és egyben rámutat a lakás hőtechnikai, illetve épületgépészeti hiányosságaira, problémáira. A szakember tapasztalata segítheti a tulajdonost abban a döntésben, hogy a legkisebb ráfordítás mellett a legjobban megtérüljön az energia megtakarítást célzó korszerűsítés. Gyakran pedig a tudatos lakás vagy épülethasználat is mérhető megtakarítást eredményezhet, változatlan kényelem mellett.

 Miért fontos hogy rendelkezzen a lakás zöldkártyával?

Épület energetika szempontjából az energetikai tanúsításban szereplő javaslat minden esetben a megvalósítható, energia-megtakarításra vonatkozó üzemviteli intézkedéseket, illetve hosszabb távon is megvalósítható intézkedéseket, felújításokat takar. Az energetikai tanúsítvány kiállításával lehetőség nyílik arra, hogy az épületek ez által összehasonlíthatóvá váljanak.

A mai gazdasági helyzetben minden család számára fontos, hogy az épület energiafelhasználása ne növelje a családok kiadásait. A vevők szempontjából is érdekes az épület energiafelhasználása, hiszen így ingatlanvásárlás esetén a vevő pontos tájékoztatást kaphat a megvásárolandó ingatlan üzemeltetési költségeiről. Ha globálisan vesszük szemügyre az épület zöldkártya hasznosságát, akkor az energiapazarlás, az energiaárak folyamatosan emelkedő tendenciát mutató árváltozásai, valamint a környezetszennyezés kerül előtérbe. 2002-ben az Európai Unió direktívában írta elő az energiafogyasztás és a környezetcsökkentés érdekében az új követelmények bevezetését.

A vonatkozó EU jogszabály: az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 2002/91/EK irányelve az épületek energiateljesítményéről. Az Unió által előírt direktíva értelmében a Magyar Köztársaság kormánya megalkotta az ezzel kapcsolatos két új jogszabályát.

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM, és az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletet. A 176/2008-as számú kormányrendelet előírja, hogy minden 2009. január 1. után indult építkezés tekintetében kötelező az energetikai tanúsítás megléte. Az épületnek legkésőbb a használatbavételi engedély kiadásakor rendelkeznie kell az energetikai tanúsítással. A lakás zöldkártya megléte 2012. január 1 után egyéb más esetekben is kötelezővé vált.

 Mikor kötelező az energetikai tanúsítvány?

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy az érvényes törvényi szabályozás szerint milyen esetekben kötelező energia tanúsítványt kiállítani:

Milyen esetben kötelező

Elkészítési határidő

Kinek kell készíttetnie

Új épület / lakás használatba vétele

ha az építési engedélyezési eljárás 2009. január 1-je után indult

használatbavételi engedélykérelem beadásáig

építtető

Üdülő lakóházzá történő átminősítése

ha az építési engedélyezési eljárás 2009. január 1-je után indult

használatbavételi engedélykérelem beadásáig

építtető

Épület / lakás értékesítése (használt is)

2012. január 1. utáni adásvételi szerződéseknél

adásvételi szerződés megkötéséig

eladó

Bérbeadás 1 évnél hosszabb időre

2012. január 1. utáni bérleti szerződéseknél

bérleti szerződés megkötéséig

bérbeadó

Energetikai számítás pályázatokhoz

energetikai korszerűsítési pályázatoknál

kötelező csatolni a pályázat anyagához

pályázó

 

Mely esetekben nem kell tanúsítványt készíteni?

2011. december 31-ig önkéntes a meglévő épületek, energiatanúsítása. Ez azt jelenti, hogy a rendelet 2009. január 1-jei hatályba lépésekor jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező önálló rendeltetési egységek, lakások tanúsítása eddig az időpontig nem kötelező.

Nem terjed ki a rendelet hatálya, vagyis nincsen tanúsítási kötelezettség az alábbi építmények vonatkozásában:

a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre{ 322/2012. (XI.16.) Kormányrendelet 46 §.-a hatályon kívülre helyezi }
b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
d) a hitéleti rendeltetésű épületre;
e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre
f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
g) azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
h) a műhely rendeltetésű épületre;
i) a levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre.

Hol szökik a meleg? (forrás)

Kisebb ráfordítással is lehet sokat spórolni

 

Ki készíthet Energetikai Tanúsítványt?

A 244/2006. (XII. 5.) szakmagyakorlásról szóló kormányrendelet előírja, hogy energetikai tanúsító tevékenységet, megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező végezheti, ha teljesítette az energetikai ismereteket tartalmazó jogosultsági vizsgakövetelményeket.

 Mi az energetikai tanúsítás menete?

1. Az energetikai tanúsítvány megrendelése
2. Időpont egyeztetés helyszíni megtekintéshez
3. Helyszíni megtekintés (kb. 30 percet vesz igénybe)


Az energetikai tanúsítást végző részére az alábbi műszaki adatok szükségesek:

 • Alaprajz
 • Helyrajzi szám
 • Helyiségek mérete (alapterület, falhossz)
 • Határoló falak anyaga, vastagsága (rétegrend)
 • Határoló födémek anyag, vastagsága (rétegrend)
 • Fal és födém szigetelőanyagok típusa, vastagsága
 • Fűtés energia hordozójának típusa (gáz, elektromos, táv stb.)
 • Fűtőberendezés típusa (épületgépészeti dokumentáció, ha van)
 • Szabályozók elhelyezkedése
 • Melegvíz előállításának módja
 • Tartály típusa (ha van)
 • Klímaberendezés darabszáma, típusa
 • További szükséges méréseket végez

(Lakások esetén a világítással nem kell számolni!)


Az energetikai tanúsítást végző mérnök felveszi és/ vagy ellenőrzi a fenti adatokat, elvégzi a szükséges méréseket.

Az építtető, illetve a tulajdonos biztosítja az energetikai tanúsítás elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, a szükség szerinti mérések, ellenőrzések elvégzésének a helyszíni feltételeit biztosítja.
Amennyiben a Kiviteli Tervek is rendelkezésre állnak, úgy abba betekintést vagy másolati példányt biztosít.

4. A Tanúsító elvégzi a számításokat és elkészíti a végleges Energetikai Tanúsítványt és ezeket dokumentálja.
5. A Tanúsító értesíti Megrendelőt, hogy az Energetikai Tanúsítvány elkészült
6. A Tanúsító eljuttatja Megrendelő részére az alábbi dokumentációt 2 példányban:

 • Energetikai Tanúsítvány
 • Számítási melléklet
 • Alaprajz. Megrendelő kifizeti a díjat.

8. Tanúsító a rendelet szerint központi dokumentálásra a VÁTI részére megküldi az anyagot
9. Tanúsító saját dokumentumtárába archiválja az anyagot.

 E-tanúsítás kötelező 2013. január 1-től!

313/2012 Kormányrendelet szerint 2013. január 1-től kötelező az e-tanúsítvány. Ezt az Energetikai Tanúsítvány készítője intézheti az elkészült Energetikai Tanúsítvány alapján. A nevezett Kormányrendelet alapján 2013. január 1-től még nem kötelező az Energetikai besorolás feltüntetése az ingatlan hirdetésekor bár egy kedvező besorolású kiemelkedik a jelenlegi hatalmas kínálatból! Még egyszer felhívnám a figyelmet a tanúsítás 10 évig érvényes!

A folyamatot hivatalosan hitelesítésnek nevezik, melynek keretében a Tanúsító az elkészült Energetikai Tanúsítványt a szükséges további adatokkal és műszaki információkkal együtt elküldi a Kormányoldal ügyfélkapuján át az országos elektronikus dokumentumtárba, ahol -ellenőrzést követően- a dokumentáció kap egy regisztrációs számot és felkerül a Magyarország.hu honlapon is elérhető műszaki tervtárba.
A végleges hitelesítést az Energetikai Tanúsító a regisztrációs számmal ellátott kinyomtatott példány aláírásával teszi meg.